en iyiler tek çatı altında...

Wonderware Enterprise Integrator

Ankara Danfoss
  • İş Katmanları ya da uygulamaları arasındaki mesajlama ya da otomatik veri senkronizasyonunu     sağlar.  
  • XML mesajları, flat dosyalar ve veritabanı sorguları şeklinde entegrasyonları yönetir.  
  • Tüm mesajlamanın logunu tutar, böylece olası hatalarda geriye dönük analiz yapılmasını      kolaylaştırır.