en iyiler tek çatı altında...

Recipe Manager Plus (Reçete Yönetim Sistemi)

Ankara Danfoss
  • Reçete Yönetim Sistemi  
  • Reçetenin oluşturulmasını, optimize edilmesini, yayılmasını ve yürütülmesini sağlar.  
  • Reçete lerin yürütülmesini SFC ya da Grid view şeklinde sağlar.  
  • Otomatik reçete versiyonlama işlemini gerçekleştirir.