en iyiler tek çatı altında...

MES Quality (Kalite Modülü)

Ankara Danfoss
  • Üretilecek tüm ürünlere ilişkin kalite yönetimi yapılmasını sağlar.
  • Ürün özelinde zaman ya da event bazlı örnekleme planlarının oluşturulmasını sağlar.
  • Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemleri (LIMS) ile entegre olunarak üretimle eş zamanlı örnekleme      planlarının yürütülmesini sağlar.
  • İstatistiksel Proses Kontrolü – SPC yapılmasını sağlar.
  • Ürüne özel kalite kurallarının oluşturulmasını sağlar.
  • Anlık SPC ve kalite kurallarına yönelik kabul / red mekanizmaları işletilebilir.
  • Proses Alarmları (Örn: Düşük Makine Hızı vs.) tanımlanarak proaktif yaklaşım sağlar.