en iyiler tek çatı altında...

MES Performance (Performans Modülü)

Ankara Danfoss
  • Üretimdeki tüm ekipmanların ve operatörlerin performans yönetiminin yapılmasını sağlar.
  • Ekipman, ürün, vardiya, operatör, proses bazlı karşılaştırmalı Overall Equipment Effectiveness  -     OEE ya da verimlilik raporlarını anlık ya da geçmişe dönük olarak sunar.
  • Ekipman, ürün, vardiya, operatör, proses bazlı karşılaştırmalı “Utilization – Kullanım Durumu”      raporlarını anlık ya da geçmişe dönük olarak sunar.
  • “Utilization – Kullanım Durumu” ile alakalı alarm durumlarının oluşturularak ilgili yetkililerin      proaktif şekilde operasyon yürütmelerini sağlar.
  • Prosesin modellenmesini sağlar.
  • Proses içindeki olası darboğazların analizini otomatik olarak gerçekleştirir.