en iyiler tek çatı altında...

MES Operations (Operasyon Modülü)

Ankara Danfoss
 • Üretimdeki tüm operasyonel süreçlerin gerçek zamanlı yönetilmesini sağlar.
 • İnsan & Proses & Sistem arası işleyişlerin organize eder.
 • Shop Floor cihazları ile entegrasyon sağlar. (250 den fazla protokol desteği ile farklı otomasyon     sistemlerine entegre olunarak veri toplama yapılabilir)
 • Donanımdan bağımsızdır.
 • Kim, nerede, nasıl, ne zaman, ne kadar üretim yapmış bilgilerini anlık olarak veya geçmişe dönük     olarak raporlanmasını sağlar.
 • Üretim planlama (Optimum kaynak ile maksimum verimde üretim yapılması sağlanır)
 • İş Emri Yönetimi (İş emri ne zaman başladı, ne zaman bitti, daha ne kadar sürecek gibi bilgileri      anlık sunar)
 • İş Emri altında alt süreç ya da iş ler varsa ayrı ayrı yönetiminin sağlanması   İşgücü yönetimi (İş emirlerinin ilgili operatörlere atanması)
 • İş gücü maliyetlendirme (Herhangi bir iş emrinin üretiminde birim iş gücü maliyetleri farklı      kaynaklar kullanılmsı sonucu toplam iş gücü maliyetinin otomatik hesaplanarak sunulması)
 • Operatörün iş emirlerinin önündeki ekranlarda gösterilerek hangi iş emrini üretmesi gerektiğinden,    üretimi nasıl ve hangi şartlarda yapılması gerektiğine kadarki tüm süreçlerdeki insan hatasının      minimize edilmesini sağlar.
 • Operatör sertifikasyon yönetimi ile operatör standartlarının sağlanmasına yardımcı olur.
 • Proses steplerinin / İş Takip Metodolojilerinin / Standart ların dikte edilmesini sağlar.
 • Prosedür dışı durumların yönetilmesini sağlar.
 • Hammadde & Yarı mamul Problemlerinin takip edilmesi, geriye dönük izlenebilirlik sağlar.
 • Envanter Yönetimi (Canlı envanter bilgisi)
 • BOM tanımlaması & yönetimi
 • Yönlendirme kuralları çerçevesinde  ERP ile entegrasyon
 • Dokuman yönetim sistemleri, CRM, SCM vs sistemleri ile entegrasyon sağlanır.