en iyiler tek çatı altında...

InBatch (Batch Yönetim Sistemi)

Ankara Danfoss
  • ISA-88 standartlarına uygun batch yönetim sistemidir.
  • Kompleks batch sistemlerinin yüksek esneklikte yönetilmesini sağlar.  
  • Reçete konfigürasyon araçları içerir.  
  • Reçete prosedürleri ve formülleri kolaylıkla değiştirilebilir.  
  • Batch kayıtlarına ilişkin otomatik raporlama sistemi barındırır.  
  • FDA CFR 21 Part 11 ve cGMP Annex 11 talimatlarına uygun batch yönetimi yapılmasını sağlar.