en iyiler tek çatı altında...

System Platform (Süper SCADA)

Ankara Danfoss

 • Obje temelli SCADA yazılımıdır.
 • .net framework içerisinde model /taslak obje dizaynları yapılmasını ve model objelere bağlı sahadaki fiziksel ekipmanların instance adı verilen türetilmiş objelerle temsil edilmesini sağlar.
 • Model objelerden gerçek objeler türetilerek mühendislik ve devreye alma sürelerini çok azaltır.
 • Model obje kullanımı ile model seviyesinde çalışması test edilen uygulamalar hatasız şekilde yaygınlaştırılarak devreye alınabilir.
 • Model yapısı sayesinde kurumsal olarak uygulama standardı sağlanır.
 • Otomatik I/O atama özelliği ile saha cihazlarından veri toplamayı çok kolay hale getirir.
 • Merkezi yönetim fonksiyonalitesi hem lokalde hem de uzaktan çalıştırılarak konfigürasyon, idare ve uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanır.
 • Siber güvenlik olarak;
  Rol temelli aktive directory yapısı desteklenir.
  Client lar ile iletişim HTTPS şeklinde şifrelenir.
  Tüm kullanıcı aktiviteleri ve sistem konfigürasyon değişiklikleri için tümleşik denetim mekanizmasına sahiptir.
  Veri ve obje seviyesinde erişim kontrolü sağlanabilir.
 • Fabrikanın tüm işleyeyişini yönetecek şekilde ölçeklenebilecek “endüstriyel işletim sistemi” adını verdiğimiz Endüstri 4.0 ve IIOT konseplerinin temelini oluşturur.
 • Sanallaştırma, High Availability (Yüksek Erişilebilirlik) ve Failover-Redundancy çözümlerini destekler. Veriyi toplama, veriyi işleme, veriyi arşivleme katmanlarında yedekli çalışma imkanlarını dahili fonksiyonalite olarak sunar.
 • 4 ana modüle sahiptir. Bunlar;
  Device Integration (200 den fazla endüstryiel haberleşme protokolünü destekleyen veri toplama yapısı, OPCUA, OPC DA,SQL, SOAP, HTTP/S, .NET desteği)
  Application Server (Türetilmiş objeleri çalıştıran uygulama yapısı)
  Historian Server (Endüstriyel veri tabanı uygulaması, veri arşivleyici)
  Information Server (raporlama sunucusu, web server)
 • Kendinden sonraki tüm diğer gelişmiş Wonderware çözümleri (MES, İş Akış Yönetimi, Mobil Raporlama, Varlık Bakım Yönetimi vs.) için platform ya da taban oluşturur.