en iyiler tek çatı altında...

Intelatrac Mobile Workforce

Ankara Danfoss
  • Mobil iş akışı, veri toplama ve prosedür yürütme çözümüdür.
  • Hem yazılım hem de donanım olarak uygulanır.
  • Kağıtla veri toplama süreçlerini ortadan kaldırır.
  • Proses içerisinde, otomasyon sistemleri tarafına dahil edilemeyen ya da edilmesi mümkün      olmayan cihazlardan veri toplanmasını sağlar.
  • Veri toplama sürecini prosedüre ve iş akışına bağlı yürütür.
  • Varlık-Bakım Yönetimi  yapılmasını sağlar.
  • Sahadaki iş gücünün performans ve maliyet analizlerinin yapılmasını sağlar.