en iyiler tek çatı altında...

Historian Server

Ankara Danfoss
  • Direk PLC ya da saha cihazlarından veri toplama fonksiyonalitesi (Device Integration) barındıran,  topladığı veriyi zaman serileri şeklinde saklayabilen veri tabanı uygulamasıdır.
  • Sektör bağımsız kullanılabilir.
  • Veri toplama esnasında toplanan verinin kesikli, gecikmiş ya da ani değişim göstermesi gibi  olumsuzlukları bertaraf edecek şekilde depolama motoruna sahiptir.
  • Proses verisinin tamamını depolayabilecek şekilde 2.000.000 noktaya kadar ölçeklenebilir.
  • Sadece proses parametrelerinin değer verisini değil aynı zamanda event ve alarm verisinin de  toplanarak arşivlenebilmesini sağlar.
  • Düşük depolama alanlarına ihtiyaç duyar.
  • Veri sorgu performansı çok yüksektir.
  • Kullanımı ve devreye alması çok basittir.
  • Katmanlı yapıda kurgulanarak coğrafi olarak birbirinden uzak lokasyonlardaki verinin merkezi bir  yerde toplanmasını sağlar.