en iyiler tek çatı altında...

Historian Client

Ankara Danfoss
  • Historian sunucusuna bağlanarak anlık toplanan ya da arşivlenen verilerin analizinin yapılmasını sağlar.
  • Historian sunucusundaki verinin yüksek zaman çözünürlüğündeki analizi yapılarak      anlamlandırılmasını sağlar.
  • Raporlama yapmak için bilişim teknolojileri konusunda uzmanlık gerektirmeden operatör ya da  mühendis seviyesinde analiz yapma ve rapor oluşturma kolaylığı sağlar.
  • Standalone şeklinde çalışabilir ya da içeriği webde yayınlanarak browser üzerinden erişim imkanı     sağlar.
  • Birincil historian sunucusu üzerinden veriye erişememesi durumunda, ikincil üzerinden yedekli  olarak veri analizine devam edilebilecek yapıya sahiptir.
  • Aşağıdaki araçlara sahiptir;
  1.   Trend Client (Verileri zamana bağlı olarak analize etmek üzere çizim yaptırılabilir)
  2.   Query Client (Veri tabanı sorgularını kod yazmadan hızlı şekilde konfigüre ederek oluşturulmasını sağlar)        
  3.   Excel – Workbook (Sorgu sonuçlarının direk excele çekilerek MS Excelin tüm analiz ve        raporlama özellikleri kullanılabilir)      
  4.   Word – Report (scheduled reports, text & graphics)